Lisää maabrändipohdintaa

Luomun nykytila Tässä yhteydessä keskeisiä nykytilan mittareita ovat: Suomen peltopinta-alasta 7,2% eli 164.000 ha on luomussa. Lisäksi Suomessa on merkittävä määrä luomusertifioituja keräilyalueita. Luomun markkinaosuuden Suomen elintarvikemarkkinoista arvioidaan olevan 1%, vähittäishinnoin 74 M€. Suomen luomuviennin arvon arvioidaan olevan 14 M€, mikä vastaa noin 1% Suomen elintarvikeviennistä. Tuonnin tarkka arvo ei ole tiedossa, mutta on varmasti merkittävästi vientiä suurempi. Luomun osuus peltopinta-alasta on eurooppalaista keskikastia, markkinoiden kehittyneisyyden osalta olemme Länsi-Euroopan hännänhuippua ja viennin osuus Suomen luomutuotannosta on merkittävä, mutta Suomen elintarvikeviennistä pieni. Luomu maailmalla Luomun maailmanmarkkinat ovat lähes 40 miljardia euroa (2008) ja ne ovat kaksinkertaistuneet 2000-luvulla. Markkinoista valtaosa on Länsi-Euroopassa…

Luomu ja terveysvaikutteisuus

Jo lähes 10 vuotta sitten kun tein Finprossa Maarit Aholan kanssa “Luomukansainvälistymisstrategiaa” yhtenä kantavana ajatuksenamme oli luomun ja terveysvaikutteisuuden yhdistäminen. Molemmat voisivat olla suomalaisia vahvuuksia, ja olisi luontevaa yhdistää ne samoihin tuotteisiin. Tätä on helppo perustella, mutta kaikkien ei sitä aina ole helppo ymmärtää. Suomi on kaunis ja puhdas maa kaukana pohjoisessa. Luontaiset edellytykset eivät ole parhaat mahdolliset maataloudelle – tai ainakin niin on helppo uskoa. Suomi ei tule tehomaatalouden keinoin pärjäämään kilpailussa – eikä suomalainenkaan kuluttaja sitä kai halua – joten kannattaisi rakentaa niiden vahvuuksien varaan, joita meillä todellisuudessa ja mielikuvissa on. Luomu tarjoaa tällaisen mahdollisuuden. Nytkin moni sanoo,…

Green New Deal, luomu ja vihreää yrittäjyyttä

Alkuperäinen “New Deal” oli Franklin D. Rooseveltin elvytysohjelma 1930-luvun laman nujertamiseksi, jossa yhdistyivät useat tavoitteet: 3 x R (Relief, Reform, Recovery). Samalla kun velkavetoisella elvytyksellä käynnistettiin USA:n taloutta, synnyttettiin USA:n sosiaaliturvajärjestelmät laman kurittamien ihmisten elämän helpottamiseksi. Isobritannialaisen vaikuttajajoukon kehittämä “Green New Deal” lähtee siitä, että taas tulisi laman nujertamisen ohella ratkaista myös toinen polttava ongelma, eli ympäristö ja ilmastokriisi. Tarkemmin määriteltynä “The Green New Deal group” haluaa ratkaista samalla luottokriisin, ilmastokriisin ja korkeasta öljyn hinnasta (“Peak Oil” – öljyn loppuminen) johtuvan öljykriisin. Vaikka tilanne on jossakin määrin muuttunut heinäkuusta 2008, jolloin “Green New Deal -raportti” julkaistiin, on perustilanne edelleen sama….